Polityka Prywatności

     1. ADMINISTRATOR

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach sklepu internetowego jest firma ZOOKSY Producent Skarpet Daria Skopińska-Pięta  z siedzibą w Łowiczu przy ul. Nadbzurzańskiej Dolnej 7/9 , wpisaną do CEIDG, NIP: 834-177-20-09  Adres do kontaktu elektronicznego : biuro@zooksy.pl (dalej: „ZOOKSY”). ZOOKSY przetwarza dane osobowe w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

     2. GROMADZENIE I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

2.1 Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, przekazywane ZOOKSY bezpośrednio przez Użytkownika poprzez zarejestrowanie się na stronie sklepu pod adresem: http://www.zooksy.pl

2.2 Nieudzielenie wymaganych informacji może skutkować brakiem możliwości korzystania z niektórych funkcji lub usług dostępnych za pośrednictwem sklepu internetowego ZOOKSY. Użytkownik zobowiązuje się, że podane dane osobowe są prawdziwe. Ze względu na rodzaj usługi świadczonej drogą elektroniczną, nie jest możliwe korzystanie z niej anonimowo.

2.3 Dane, takie jak *imię i nazwisko, firma (jeśli zasadne), e-mail, numer telefonu, adres dostawy, ZOOKSY gromadzi w wyniku zawartych umów sprzedaży lub w procesie zakupu oraz korzystania z funkcji sklepu internetowego ZOOKSY, a także w wyniku podjętych działań na żądanie osoby, której dane dotyczą.

2.4 Dane takie jak *adres poczty elektronicznej, ZOOKSY gromadzi w zakresie prowadzenia marketingu bezpośredniego.

2.5 Dane takie jak *imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, ZOOKSY gromadzi w zakresie marketingu, o ile Użytkownik uprzednio wyraził na to zgodę poprzez zaakceptowanie regulaminu sklepu.

2.6 Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkownika przez ZOOKSY może być również konieczność ustalenia, dochodzenia lub obrona roszczeń jakie może podnosić ZOOKSY lub jakie mogą być podnoszone wobec ZOOKSY.

     3. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

3.1 Identyfikacja, zapewnienie dostępu do funkcji, rejestracja, logowanie do sklepu internetowego ZOOKSY.

3.2 Zawarcie umowy sprzedaży produktów ZOOKSY. Dane zbierane są w celu realizacji transakcji.

3.3 W razie konieczności w celu umożliwienia kontaktu z Użytkownikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub innych równoważnych form komunikacji elektronicznej.

     4. NEWSLETTER

Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie newslettera od ZOOKSY. Newsletter może zawierać treści dostosowane do zainteresowań Użytkownika, w oparciu o jego aktywność i przeglądane treści w sklepie internetowym ZOOKSY. Użytkownik w każdym czasie może zrezygnować z otrzymywania newslettera postępując zgodnie z informacjami podanymi w każdej wiadomości lub pod adresem poczty elektronicznej biuro@zooksy.pl

     5. UDOSTĘPNIANIE DANYCH

5.1 ZOOKSY, w sytuacjach, w których posiada ku temu podstawę prawną, a także na żądanie podmiotów uprawnionych, lub kiedy jest to niezbędne do wykonania usług oferowanych przez sklep internetowy ZOOKSY, może udostępnić osobom lub podmiotom trzecim dane osobowe Użytkownika.

5.2 Dane Użytkownika mogą zostać udostępnione na żądanie organów publicznych lub innych podmiotów uprawnionych do takiego dostępu na podstawie przepisów prawa.

5.3 Dostęp do danych Użytkownika mogą uzyskiwać podmioty, z których usług ZOOKSY korzysta w celu realizacji usług na rzecz Użytkownika (np. firmy kurierskie, podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą). Dane Użytkownika udostępniane są jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu. 

     6. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

6.1 Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia w stosunku do jego danych osobowych przetwarzanych przez ZOOKSY:

6.2 Prawo dostępu do danych osobowych, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia. Użytkownik ma prawo żądania od ZOOKSY dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jak również do przenoszenia swoich danych. Podstawa prawna oraz szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw określone są w art. 15-21 RODO.

6.3 Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Użytkownik, którego dane przetwarzane są przez ZOOKSY na podstawie wyrażonej zgody, ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

6.4 Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Użytkownik może żądać zaprzestania przetwarzania przez ZOOKSY jego danych osobowych, w sytuacjach gdy:

• ZOOKSY przetwarza dane osobowe Użytkownika na podstawie uzasadnionego interesu swojego lub podmiotu trzeciego, z wyjątkiem sytuacji w których interesy te okażą się nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Użytkownika,

• Dane Użytkownika przetwarzane są w celach marketingu bezpośredniego,

• Przetwarzanie obejmuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji wobec Użytkownika, w tym profilowanie.

6.5 Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Użytkownik, którego dane przetwarzane są przez ZOOKSY, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym przepisami RODO oraz prawa polskiego, w tym w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

     7. ZABEZPIECZENIE DANYCH

ZOOKSY zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, mającym na celu zapobieganie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu.

8. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

8.1 ZOOKSY przechowuje dane osobowe Użytkowników wyłącznie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane. Po tym czasie dane są usuwane lub zanonimizowane w taki sposób, iż nie jest możliwe ustalenie tożsamości Użytkownika.

8.2 Dane osobowe mogą być przechowywane dłużej, jeżeli obowiązek taki wynika z przepisów prawa lub jest to konieczne dla obrony lub dochodzenia przez ZOOKSY roszczeń w stosunku do Użytkowników.

     9. COOKIES I GOOGLE ANALYTICS

9.1 Pliki „cookies” są to małe pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, służące do identyfikacji przeglądarki Użytkownika w trakcie korzystania ze sklepu internetowego ZOOKSY. Pliki umożliwiają rozpoznanie preferencji Użytkownika, dostosowanie do jego potrzeb funkcjonalności stron internetowych. Za ich pomocą dostarczane są ZOOKSY informacje statystyczne o ruchu Użytkowników, aktywności Użytkowników i sposobie korzystania ze sklepu internetowego. Pozwalają one na dostosowanie treści i usług do preferencji Użytkownika.

9.2 Większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Użytkownik w każdym momencie może wyłączyć w swojej przeglądarce obsługę przyjmowania plików „cookies” jednak może się to wiązać z utrudnieniami w  obsłudze usług świadczonych za pośrednictwem sklepu internetowego ZOOKSY. Zapisane pliki cookies mogą być także przez Użytkownika usunięte poprzez zastosowanie odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej, programów służących w tym celu lub narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego Użytkownik korzysta.

9.3 Ze względu na fakt, iż na rynku dostępne są różne przeglądarki i aplikacje, przed rozpoczęciem korzystania ze sklepu internetowego ZOOKSY, zalecamy zapoznanie się ze sposobem zarządzania funkcjami prywatności/ bezpieczeństwa umieszczonymi w menu używanej przez Użytkownika przeglądarki, oraz skonfigurowania ich w preferowany przez Użytkownika sposób.

9.4 ZOOKSY może korzystać z usług Google Analytics, Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google Inc., w celu analizowania ruchu w sklepie Internetowym ZOOKSY. Gromadzone dane przetwarzane są w sposób uniemożliwiający identyfikację osoby, w celach statystycznych służących do przygotowania raportów o aktywności na stronie dla operatorów strony oraz dostarczania innych usług związanych z aktywnością strony i użytkowania Internetu.

9.5 Użytkownik może zainstalować w swojej przeglądarce funkcjonalność blokującą Google Analytics - w tym celu można zainstalować dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Inc. dostępny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

     10. ODSYŁANIE DO INNYCH STRON

Niniejszy dokument odnosi się jedynie do sklepu internetowego ZOOKSY. Zachęcamy do zapoznania się treścią polityk prywatności umieszczonych na stronach, do których prowadzą odwołania. 

     11. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

W stopce sklepu internetowego ZOOKSY zobowiązuje się utrzymywać aktualną treść Polityki Prywatności. 

     12. KONTAKT ORAZ PRAWO WNIESIENIA SKARGI

12.1 Pytania i uwagi odnoszące się do Polityki Prywatności sklepu internetowego ZOOKSY oraz przetwarzania danych Użytkownika przez ZOOKSY, należy kierować drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@zooksy.pl, lub pisemnie na adres: 99-400 Łowicz, ul. Nadbzurzańska Dolna 7/9

12.2 W przypadkach, w których Użytkownik nie zgadza się z odpowiedzią udzieloną przez ZOOKSY lub podjętymi działaniami, Użytkownik ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów